Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
związanymi jakby wspólnym mianownikiem jakąś wartością szczególną i podstawową, tą, która dla danego nurtu jest najbardziej znamienna. Widać to szczególnie wyraźnie w egzystencjalizmie. Wielość i różnorodność często stojących do siebie w opozycji kierunków egzystencjalizmu zespala w jedno podstawowa atmosfera emocjonalna, zarazem jednolita i giętka, w której są zanurzone skądinąd tak niepodobne do siebie style, jak styl Kierkegaarda i Heideggera. Na czym ta atmosfera polega? Na pytanie to niełatwo odpowiedzieć. Będziemy jeszcze do tego wracać. Jakąkolwiek jednak byłaby odpowiedź, jedno wydaje mi się pewne: patetyczny w całym tego słowa znaczeniu Ethos filozofii egzystencjalnej zdradza od samego początku aż do końca jakieś głębokie
związanymi jakby wspólnym mianownikiem jakąś wartością szczególną i podstawową, tą, która dla danego nurtu jest najbardziej znamienna. <page nr=183> Widać to szczególnie wyraźnie w egzystencjalizmie. Wielość i różnorodność często stojących do siebie w opozycji kierunków egzystencjalizmu zespala w jedno podstawowa atmosfera emocjonalna, zarazem jednolita i giętka, w której są zanurzone skądinąd tak niepodobne do siebie style, jak styl Kierkegaarda i Heideggera. Na czym ta atmosfera polega? Na pytanie to niełatwo odpowiedzieć. Będziemy jeszcze do tego wracać. Jakąkolwiek jednak byłaby odpowiedź, jedno wydaje mi się pewne: patetyczny w całym tego słowa znaczeniu Ethos filozofii egzystencjalnej zdradza od samego początku aż do końca jakieś głębokie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego