Typ tekstu: Książka
Autor: Zygmunt Ziembiński
Tytuł: Logika praktyczna
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1956
albo "naturalny", a co za tym idzie- również klasyfikacja. Niełatwo ustalić, co się przez te dwa określenia rozumie, rozróżnienie nie jest tu ostre, niemniej rozróżnienie to jest potrzebne.
Typowym podziałem naturalnym nazywamy taki, przy którym w każdym członie podziału grupują się przedmioty pod wieloma ważnymi dla nas względami podobne, a niepodobne na ogół do przedmiotów z innych członów podziału. Natomiast typowym podziałem sztucznym jest taki, przy którym do jednego członu podziału trafiają przedmioty podobne pod jakimś jednym tylko względem, a pod wieloma innymi niepodobne do siebie.
Akta spraw cywilnych procesowych można podzielić na sprawy eksmisyjne, alimentacyjne, odszkodowawcze i inne. Będzie to
albo "naturalny", a co za tym idzie- również klasyfikacja. Niełatwo ustalić, co się przez te dwa określenia rozumie, rozróżnienie nie jest tu ostre, niemniej rozróżnienie to jest potrzebne.<br>Typowym podziałem naturalnym nazywamy taki, przy którym w każdym członie podziału grupują się przedmioty pod wieloma ważnymi dla nas względami podobne, a niepodobne na ogół do przedmiotów z innych członów podziału. Natomiast typowym podziałem sztucznym jest taki, przy którym do jednego członu podziału trafiają przedmioty podobne pod jakimś jednym tylko względem, a pod wieloma innymi niepodobne do siebie.<br>Akta spraw cywilnych procesowych można podzielić na sprawy eksmisyjne, alimentacyjne, odszkodowawcze i inne. Będzie to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego