Typ tekstu: Książka
Tytuł: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej
Rok: 1998
się przede wszystkim wydawcy profesjonalni, najczęściej państwowi. Działało ich około 60 w całym kraju i była to wielkość stabilna. Przedsięwzięcia edytorskie podejmowały ponadto inne instytucje, np. szkoły wyższe, instytuty i towarzystwa naukowe, organizacje polityczne i społeczno--kulturalne, kościoły i inne związki wyznaniowe, zrzeszenia spółdzielcze, wielkie przedsiębiorstwa, urzędy państwowe. Liczba wydawców nieprofesjonalnych zazwyczaj zmieniała się z roku na rok i wahała w granicach od 600 do 700 różnorodnych podmiotów. W połowie lat siedemdziesiątych staraniem wydawnictw nieprofesjonalnych ukazywało się aż 40% ogólnej liczby tytułów, ale tylko 4% globalnego nakładu.
Liczba wydawców profesjonalnych powiększała się stopniowo w ciągu lat osiemdziesiątych, przy czym produkcją "książek
się przede wszystkim wydawcy profesjonalni, najczęściej państwowi. Działało ich około 60 w całym kraju i była to wielkość stabilna. Przedsięwzięcia edytorskie podejmowały ponadto inne instytucje, np. szkoły wyższe, instytuty i towarzystwa naukowe, organizacje polityczne i społeczno--kulturalne, kościoły i inne związki wyznaniowe, zrzeszenia spółdzielcze, wielkie przedsiębiorstwa, urzędy państwowe. Liczba wydawców nieprofesjonalnych zazwyczaj zmieniała się z roku na rok i wahała w granicach od 600 do 700 różnorodnych podmiotów. W połowie lat siedemdziesiątych staraniem wydawnictw nieprofesjonalnych ukazywało się aż 40% ogólnej liczby tytułów, ale tylko 4% globalnego nakładu.<br> Liczba wydawców profesjonalnych powiększała się stopniowo w ciągu lat osiemdziesiątych, przy czym produkcją "książek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego