Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
w kilku miejscach długości pierwszej z blachy porobione, których wszędzie jest dosyć, mianowicie u rosyjskich kupców, które duszniki i drzwi do sieni tylko po zupełnym ugaszeniu ognia i dymu otwierać; będzie on suszył wolnej wprawdzie, ale dostatecznie, bowiem przelot powietrza czystego i suchego zewsząd może być i przy takim piecu nierównie skuteczniejszy niżeli dotąd zwyczajnym sposobem.
Gdy być może najpokorniej upraszam, nie poczytać mi za zbytek śmiałości, iżby ten mój wynalazek był komunikowany najprzód Cesarzowiczowi Wielkiemu Księciu Konstantemu, który jako Pan Światły będzie umiał ważność tego wynalazku ocenić, przedstawić go administracji rosyjskiej, ta zapewne z niego profitować nie omieszka i komunikować
w kilku miejscach długości pierwszej z blachy porobione, których wszędzie jest dosyć, mianowicie u rosyjskich kupców, które duszniki i drzwi do sieni tylko po zupełnym ugaszeniu ognia i dymu otwierać; będzie on suszył wolnej wprawdzie, ale dostatecznie, bowiem przelot powietrza czystego i suchego zewsząd może być i przy takim piecu nierównie skuteczniejszy niżeli dotąd zwyczajnym sposobem.<br> Gdy być może najpokorniej upraszam, nie poczytać mi za zbytek śmiałości, iżby ten mój wynalazek był komunikowany najprzód Cesarzowiczowi Wielkiemu Księciu Konstantemu, który jako Pan Światły będzie umiał ważność tego wynalazku ocenić, przedstawić go administracji rosyjskiej, ta zapewne z niego profitować nie omieszka i komunikować
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego