Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 08.10
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
osłabiają pozycję pracowników i dają większą swobodę pracodawcom. ICFTU podaje przykłady: gdy firma jest w trudnej sytuacji, jej kierownictwo może zawiesić na czas nieokreślony układy zbiorowe, a zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego po wygaśnięciu takiego układu pracodawca nie jest obowiązany do zawarcia nowego porozumienia.
Konfederacja wskazuje też, że pracodawcy stosują nieuczciwe praktyki, m.in. zmuszają pracowników do rezygnacji z etatów i zakładania własnych firm (samozatrudnienia), co pozbawia ich wielu przywilejów socjalnych.
Związkom coraz trudniej zdaniem autorów raportu organizować manifestacje. Nowy kodeks drogowy jest tak restrykcyjny, że przemarsz przez miasto grozi złamaniem przepisów, a w konsekwencji karami finansowymi dla organizatorów. ICFTU podkreśla
osłabiają pozycję pracowników i dają większą swobodę pracodawcom. &lt;name type="org"&gt;ICFTU&lt;/&gt; podaje przykłady: gdy firma jest w trudnej sytuacji, jej kierownictwo może zawiesić na czas nieokreślony układy zbiorowe, a zgodnie z wyrokiem &lt;name type="org"&gt;Trybunału Konstytucyjnego&lt;/&gt; po wygaśnięciu takiego układu pracodawca nie jest obowiązany do zawarcia nowego porozumienia.<br>&lt;name type="org"&gt;Konfederacja&lt;/&gt; wskazuje też, że pracodawcy stosują nieuczciwe praktyki, m.in. zmuszają pracowników do rezygnacji z etatów i zakładania własnych firm (samozatrudnienia), co pozbawia ich wielu przywilejów socjalnych.<br>Związkom coraz trudniej zdaniem autorów raportu organizować manifestacje. Nowy kodeks drogowy jest tak restrykcyjny, że przemarsz przez miasto grozi złamaniem przepisów, a w konsekwencji karami finansowymi dla organizatorów. &lt;name type="org"&gt;ICFTU&lt;/&gt; podkreśla
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego