Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Dziennik Polski
Nr: 17/6
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1998
najwięcej zła dzieje się w przemyśle. W ubiegłym roku obywatele - i grupy obywateli, gdyż przybywa listów podpisywanych przez całe załogi - przysłali aż 1684 skargi na nadużycia gospodarcze i finansowe w przedsiębiorstwach. Najczęściej zwracali uwagę na nienależytą ochronę mienia oraz na nadużycia podczas prywatyzacji. W 361 pismach poinformowano NIK o przypadkach nieuczciwej wyprzedaży majątku przedsiębiorstw państwowych, nieogłaszaniu przetargów oraz faworyzowaniu przy transakcjach członków rodzin i bliskich znajomych.

Skargi na urzędników

Druga pod względem liczebności grupa skarg zawiera krytykę funkcjonowania organów i urzędów administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego. W ubiegłym roku wpłynęło ich 1049, czyli o 62 proc. więcej niż rok wcześniej.
Obywateli
najwięcej zła dzieje się w przemyśle. W ubiegłym roku obywatele - i grupy obywateli, gdyż przybywa listów podpisywanych przez całe załogi - przysłali aż 1684 skargi na nadużycia gospodarcze i finansowe w przedsiębiorstwach. Najczęściej zwracali uwagę na nienależytą ochronę mienia oraz na nadużycia podczas prywatyzacji. W 361 pismach poinformowano NIK o przypadkach nieuczciwej wyprzedaży majątku przedsiębiorstw państwowych, nieogłaszaniu przetargów oraz faworyzowaniu przy transakcjach członków rodzin i bliskich znajomych.<br><br>&lt;tit&gt;Skargi na urzędników&lt;/&gt;<br><br>Druga pod względem liczebności grupa skarg zawiera krytykę funkcjonowania organów i urzędów administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego. W ubiegłym roku wpłynęło ich 1049, czyli o 62 proc. więcej niż rok wcześniej.<br>Obywateli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego