Typ tekstu: Książka
Autor: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew
Tytuł: System finansowy w Polsce
Rok: 1997
Wypożyczający swoje fundusze musi więc brać pod uwagę, że w populacji potencjalnych pożyczkobiorców dominują podmioty z góry zakładające niewywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań. Co więcej, podwyższenie kosztów zaciągnięcia pożyczki (stopy procentowej) powoduje, że z rynku wycofują się podmioty uczciwe i w rezultacie w populacji potencjalnych dłużników zwiększa się odsetek podmiotów nieuczciwych.
Z kolei ryzyko zmiany zachowania (określane czasami również jako "ryzyko moralne") pojawia się po zawarciu transakcji. Polega ono na tym, że wypożyczający fundusze może zmienić swoje postępowanie, gdy dostał już środki na określoną działalność gospodarczą (np. dłużnik może wykorzystać kredyt na sfinansowanie innych celów, niż to określono w umowie kredytowej
Wypożyczający swoje fundusze musi więc brać pod uwagę, że w populacji potencjalnych pożyczkobiorców dominują podmioty z góry zakładające niewywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań. Co więcej, podwyższenie kosztów zaciągnięcia pożyczki (stopy procentowej) powoduje, że z rynku wycofują się podmioty uczciwe i w rezultacie w populacji potencjalnych dłużników zwiększa się odsetek podmiotów nieuczciwych.<br>Z kolei ryzyko zmiany zachowania (określane czasami również jako "ryzyko moralne") pojawia się po zawarciu transakcji. Polega ono na tym, że wypożyczający fundusze może zmienić swoje postępowanie, gdy dostał już środki na określoną działalność gospodarczą (np. dłużnik może wykorzystać kredyt na sfinansowanie innych celów, niż to określono w umowie kredytowej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego