Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacja o działalności spółdzielni mieszkaniowej
Rok: 2000
w przypadku niepowodzenia - możliwego przecież w długim, złożonym i trudnym procesie inwestycyjnym - stają się dla eksploatacji wręcz ciężarem. Można podać wiele przykładów dobrych, mądrze zarządzanych spółdzielni zajmujących się tylko eksploatacją. O ich sukcesach decyduje w pierwszym rzędzie jakość pracy organów spółdzielni, przede wszystkim Rady Nadzorczej i Zarządu.
Chciałbym natomiast, aby obie spółdzielnie, SBM "Ursynów" i SIM "Ursynów" ściśle ze sobą współpracowały, na zasadach w pełni partnerskich, sygnalizowanych już w uchwale podziałowej i zapisanych w odrębnych porozumieniach i umowach zawartych pomiędzy spółdzielniami. Takie rozwiązanie jest gwarancją zachowania niezmienionego sposobu kształtowania opłat lokalowych, właściwego poziomu obsługi mieszkańców i stabilnego rozwoju obu spółdzielni. Mam
w przypadku niepowodzenia - możliwego przecież w długim, złożonym i trudnym procesie inwestycyjnym - stają się dla eksploatacji wręcz ciężarem. Można podać wiele przykładów dobrych, mądrze zarządzanych spółdzielni zajmujących się tylko eksploatacją. O ich sukcesach decyduje w pierwszym rzędzie jakość pracy organów spółdzielni, przede wszystkim Rady Nadzorczej i Zarządu.<br>Chciałbym natomiast, aby obie spółdzielnie, SBM "Ursynów" i SIM "Ursynów" ściśle ze sobą współpracowały, na zasadach w pełni partnerskich, sygnalizowanych już w uchwale podziałowej i zapisanych w odrębnych porozumieniach i umowach zawartych pomiędzy spółdzielniami. Takie rozwiązanie jest gwarancją zachowania niezmienionego sposobu kształtowania opłat lokalowych, właściwego poziomu obsługi mieszkańców i stabilnego rozwoju obu spółdzielni. Mam
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego