Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
przyrzeczenie nietykalności majątkowej. Oznaczało to, że ani monarcha, ani jego urzędnicy nie mogli odbierać szlachcie majątków bez wyroku sądu. Król wydał też zakaz sprawowania jednocześnie urzędu sędziego ziemskiego i starosty. Sądy ziemskie, powołane dla województw lub ziem, orzekały w większości spraw dotyczących szlachty osiadłej (posiadającej ziemię), a ich sędziowie byli obieralni przez rycerstwo. Starosta (urzędnik królewski) sądził zaś jedynie w czterech rodzajach przestępstw kryminalnych - napad na drodze, podpalenie, zgwałcenie i najazd na dom. W ten sposób nastąpiło oddzielenie władzy administracyjnej od samorządowego sądownictwa ziemskiego, co zapobiegało możliwym nadużyciom ze strony urzędników króla.

Kolejne przywileje zostały nadane w związku ze sprawą następstwa
przyrzeczenie nietykalności majątkowej. Oznaczało to, że ani monarcha, ani jego urzędnicy nie mogli odbierać szlachcie majątków bez wyroku sądu. Król wydał też zakaz sprawowania jednocześnie urzędu sędziego ziemskiego i starosty. Sądy ziemskie, powołane dla województw lub ziem, orzekały w większości spraw dotyczących szlachty osiadłej (posiadającej ziemię), a ich sędziowie byli obieralni przez rycerstwo. Starosta (urzędnik królewski) sądził zaś jedynie w czterech rodzajach przestępstw kryminalnych - napad na drodze, podpalenie, zgwałcenie i najazd na dom. W ten sposób nastąpiło oddzielenie władzy administracyjnej od samorządowego sądownictwa ziemskiego, co zapobiegało możliwym nadużyciom ze strony urzędników króla.<br><br>Kolejne przywileje zostały nadane w związku ze sprawą następstwa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego