Typ tekstu: Książka
Autor: Przybylski Jerzy
Tytuł: Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920)
Rok: 1999
uczestniczyła w całym splocie wydarzeń, jakie następowały na północnych i wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Spoglądając na całość tych dokonań, podkreślić należy, że stanowiły one istotny czynnik walki o niepodległość i suwerenność naszego państwa.
Ogólny bilans (wysiłek) udziału marynarki wojennej w rewindykacji Pomorza oraz w walkach o wschodnią granicę Polski i w obronie Warszawy przedstawia tabela 7.
Jak wynika z przedstawionej powyżej tabeli, we wszystkich prezentowanych w niniejszej pracy działaniach marynarki wojennej w latach 1918-1920 uczestniczyło 3 admirałów, 280 oficerów i podchorążych oraz 3388 podoficerów i marynarzy. W tym około 30-35% ich ilości dwu-, a nawet trzykrotnie. Oficerowie, podchorążowie, podoficerowie, ale
uczestniczyła w całym splocie wydarzeń, jakie następowały na północnych i wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Spoglądając na całość tych dokonań, podkreślić należy, że stanowiły one istotny czynnik walki o niepodległość i suwerenność naszego państwa.<br>Ogólny bilans (wysiłek) udziału marynarki wojennej w rewindykacji Pomorza oraz w walkach o wschodnią granicę Polski i w obronie Warszawy przedstawia tabela 7.<br>Jak wynika z przedstawionej powyżej tabeli, we wszystkich prezentowanych w niniejszej pracy działaniach marynarki wojennej w latach 1918-1920 uczestniczyło 3 admirałów, 280 oficerów i podchorążych oraz 3388 podoficerów i marynarzy. W tym około 30-35% ich ilości dwu-, a nawet trzykrotnie. Oficerowie, podchorążowie, podoficerowie, ale
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego