Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kobieta i Życie
Nr: 20
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1972
przypadkach stypendium może być przyznane na dalszy okres, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. Pracownicy pobierający stypendium nie mogą wykonywać, poza głównym miejscem pracy, dodatkowych, stałych zajęć zarobkowych.
Pracownik skierowany na studia otrzymuje ponadto:
a. płatny urlop szkoleniowy w wymiarze do 28 dni na przygotowanie się do egzaminów lub przeprowadzenie obrony pracy doktorskiej, w trybie i na zasadach Określonych w znanym Zarządzeniu Nr 66 Prezesa Rady Ministrów w sprawie urlopów pracowniczych na dokończenie nauk (Monitor Polski Nr A-31, poz. 455 z 1954 r.),
b. ryczałt na pokrycie określonych kosztów przejazdów i noclegów w celu uczestniczenia, w wynikających z programu studiów
przypadkach stypendium może być przyznane na dalszy okres, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. Pracownicy pobierający stypendium nie mogą wykonywać, poza głównym miejscem pracy, dodatkowych, stałych zajęć zarobkowych.<br>Pracownik skierowany na studia otrzymuje ponadto:<br>a. płatny urlop szkoleniowy w wymiarze do 28 dni na przygotowanie się do egzaminów lub przeprowadzenie obrony pracy doktorskiej, w trybie i na zasadach Określonych w znanym Zarządzeniu Nr 66 Prezesa Rady Ministrów w sprawie urlopów pracowniczych na dokończenie nauk (Monitor Polski Nr A-31, poz. 455 z 1954 r.),<br>b. ryczałt na pokrycie określonych kosztów przejazdów i noclegów w celu uczestniczenia, w wynikających z programu studiów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego