Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
wojska obrony przeciwchemicznej należy zaliczyć zobowiązania wynikające z umów i traktatów międzynarodowych przyjętych przez nasze państwo. Część z tych zadań jest obecnie realizowana, pozostałe są w fazie przygotowawczej. Należy tu wymienić:
* wyposażenie kontyngentów WP, wydzielonych do realizacji przedsięwzięć w ramach ONZ oraz programu "Partnerstwo dla pokoju", w najnowsze zestawy środków obrony przeciwchemicznej;
* wypełnienie zobowiązań wynikających z "Konwencji o zakazie broni chemicznej", ratyfikowanej w kwietniu ubiegłym roku przez Parlament, w tym: wydzielenie określonych sił i środków do współdziałania z Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej, a także zniszczenie porzuconego w okresie II wojny światowej na terenie naszego kraju bojowego środka trującego - adamsytu.
Nadzwyczajnym
wojska obrony przeciwchemicznej należy zaliczyć zobowiązania wynikające z umów i traktatów międzynarodowych przyjętych przez nasze państwo. Część z tych zadań jest obecnie realizowana, pozostałe są w fazie przygotowawczej. Należy tu wymienić:<br>* wyposażenie kontyngentów WP, wydzielonych do realizacji przedsięwzięć w ramach ONZ oraz programu "Partnerstwo dla pokoju", w najnowsze zestawy środków obrony przeciwchemicznej;<br>* wypełnienie zobowiązań wynikających z "Konwencji o zakazie broni chemicznej", ratyfikowanej w kwietniu ubiegłym roku przez Parlament, w tym: wydzielenie określonych sił i środków do współdziałania z Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej, a także zniszczenie porzuconego w okresie II wojny światowej na terenie naszego kraju bojowego środka trującego - adamsytu.<br>Nadzwyczajnym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego