Typ tekstu: Książka
Autor: Fereniec Jan
Tytuł: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1985
czerwona,
7. owies.
Przykład płodozmianu (zmianowania) tzw. kombajnowego, gdzie prawie wszystkie rośliny zbiera się kombajnem zbożowym:
1. mieszanka koniczyn z trawami,
2. mieszanka koniczyn z trawami,
3. rzepak,
4. pszenica ozima,
5. jęczmień jary,
6. bobik,
7. pszenica ozima,
8. jęczmień jary.

Ekonomiczna ocena płodozmianu
Płodozmian z punktu widzenia ekonomicznego oceniamy na podstawie następujących wskaźników:
1. Wysokość dochodu bezpośredniego (względnie dochodu brutto) w przeliczeniu na 1 ha;
2. Wielkość produkcji poszczególnych ziemiopłodów z 1 ha;
3. Towarowość płodozmianu;
4. Wielkość i wartość nakładów materiałowych na 1 ha;
5. Intensywność płodozmianu;
6. Zmniejszenie ryzyka i niepewności.
Techniczno-organizacyjna ocena płodozmianu
1. Racjonalność
czerwona,<br>7. owies.<br>Przykład płodozmianu (zmianowania) tzw. kombajnowego, gdzie prawie wszystkie rośliny zbiera się kombajnem zbożowym:<br>1. mieszanka koniczyn z trawami,<br>2. mieszanka koniczyn z trawami,<br>3. rzepak,<br>4. pszenica ozima,<br>5. jęczmień jary,<br>6. bobik,<br>7. pszenica ozima,<br>8. jęczmień jary.<br>&lt;page nr=98&gt;<br>&lt;tit1&gt;Ekonomiczna ocena płodozmianu&lt;/&gt;<br>Płodozmian z punktu widzenia ekonomicznego oceniamy na podstawie następujących wskaźników:<br>1. Wysokość dochodu bezpośredniego (względnie dochodu brutto) w przeliczeniu na 1 ha;<br>2. Wielkość produkcji poszczególnych ziemiopłodów z 1 ha;<br>3. Towarowość płodozmianu;<br>4. Wielkość i wartość nakładów materiałowych na 1 ha;<br>5. Intensywność płodozmianu;<br>6. Zmniejszenie ryzyka i niepewności. <br>&lt;tit1&gt;Techniczno-organizacyjna ocena płodozmianu&lt;/&gt;<br>1. Racjonalność
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego