Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
tym wszakże, iż wyprzedzanie rozwoju gospodarczego przez rozwój wyższych szczebli szkolnictwa może prowadzić do powstania znacznej luki między poziomem rozwoju kształcenia a stadium rozwoju gospodarczego, często zaś implikuje marnotrawstwo kwalifikacji, a zatem i części środków przeznaczonych na oświatę.
Jeżeli na procesy ilościowego rozwoju wyższych szczebli edukacji w naszym kraju, które oceniane są zazwyczaj przede wszystkim z punktu widzenia wzrastającego dopływu kadr kwalifikowanych na rynek pracy, spojrzymy w aspekcie wyrównywania społecznych szans dojścia do najwyższych szczebli kształcenia, to możemy stwierdzić, że mimo ogromnych postępów również w tej dziedzinie ich skala była relatywnie mniejsza. Powszechność kształcenia (poziom skolaryzacji) w szkolnictwie wyższym, mierzony relacją
tym wszakże, iż wyprzedzanie rozwoju gospodarczego przez rozwój wyższych szczebli szkolnictwa może prowadzić do powstania znacznej luki między poziomem rozwoju kształcenia a stadium rozwoju gospodarczego, często zaś implikuje marnotrawstwo kwalifikacji, a zatem i części środków przeznaczonych na oświatę. <br> Jeżeli na procesy ilościowego rozwoju wyższych szczebli edukacji w naszym kraju, które oceniane są zazwyczaj przede wszystkim z punktu widzenia wzrastającego dopływu kadr kwalifikowanych na rynek pracy, spojrzymy w aspekcie wyrównywania społecznych szans dojścia do najwyższych szczebli kształcenia, to możemy stwierdzić, że mimo ogromnych postępów również w tej dziedzinie ich skala była relatywnie mniejsza. Powszechność kształcenia (poziom skolaryzacji) w szkolnictwie wyższym, mierzony relacją
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego