Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
jednemu z sędziów – Kajetanowi Koźmianowi: „Poczytano mię za barbarzyńca i tylko uprzejmość kolegów oszczędziła mi tego imienia. Gdym wracał do domu, nasłuchawszy się zdań tylu mojemu przeciwnych, młody natenczas i dość z natury nieśmiały, powiedziałem sobie: ja głupi. I to mię zawracało z drogi, po której nieraz miałem ochotę iść dalej". Przedwcześnie zniszczony romantyk? Możliwe. W tym kontekście okaże się znamienna decyzja anonimowego druku dwóch „romantyzujących" artykułów: O poezji w ogólności („Pamiętnik Warszawski" 1815), potraktowanego przez J. Kleinera jako jeden z pierwiosnków romantyzmu oraz polemicznych Uwag nad Jana Śniadeckiego rozprawą „O pismach klasycznych i romantycznych" (tamże
jednemu z sędziów – Kajetanowi Koźmianowi: „Poczytano mię za barbarzyńca i tylko uprzejmość kolegów oszczędziła mi tego imienia. <gap> Gdym wracał do domu, nasłuchawszy się zdań tylu mojemu przeciwnych, młody natenczas i dość z natury nieśmiały, powiedziałem sobie: ja głupi. I to mię zawracało z drogi, po której nieraz miałem ochotę iść dalej". Przedwcześnie zniszczony romantyk? Możliwe. W tym kontekście okaże się znamienna decyzja anonimowego druku dwóch „romantyzujących" artykułów: O poezji w ogólności („Pamiętnik Warszawski" 1815), potraktowanego przez J. Kleinera jako jeden z pierwiosnków romantyzmu oraz polemicznych Uwag nad Jana Śniadeckiego rozprawą „O pismach klasycznych i romantycznych" (tamże
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego