Typ tekstu: Książka
Autor: Hutnikiewicz Artur
Tytuł: Młoda Polska
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1994
wartościowy. Miał za zupełne nieporozumienie wszelkie poglądy i pomysły, zmierzające do izolowania sztuki od życia, uważając je za generalną pomyłkę i właściwie utopię. Twierdził, że każda sztuka z życia wyrasta i do życia się zwraca, aby je wzbogacić nową wartością. I pisarz również jest wytworem rzeczywistości zbiorowej, a jego działalność odciska na niej właściwe mu, indywidualne piętno. Miarą sztuki było więc dla Brzozowskiego życie społeczne, jej sprawdzianem nie forma, choćby najdoskonalsza i najbardziej wyrafinowana, lecz pewna wartość życiowa, która w dziele sztuki utrwalona została. Miała to być jednocześnie wartość obowiązująca powszechnie, bo tylko taka zdolna jest rozszerzyć zasięg oddziaływania sztuki daleko
wartościowy. Miał za zupełne nieporozumienie wszelkie poglądy i pomysły, zmierzające do izolowania sztuki od życia, uważając je za generalną pomyłkę i właściwie utopię. Twierdził, że każda sztuka z życia wyrasta i do życia się zwraca, aby je wzbogacić nową wartością. I pisarz również jest wytworem rzeczywistości zbiorowej, a jego działalność odciska na niej właściwe mu, indywidualne piętno. Miarą sztuki było więc dla Brzozowskiego życie społeczne, jej sprawdzianem nie forma, choćby najdoskonalsza i najbardziej wyrafinowana, lecz pewna wartość życiowa, która w dziele sztuki utrwalona została. Miała to być jednocześnie wartość obowiązująca powszechnie, bo tylko taka zdolna jest rozszerzyć zasięg oddziaływania sztuki daleko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego