Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Państwo i Prawo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1991
jasno obrazuje wystąpienie w sprawie RPO 19369/90/V: "wpływ na taką [negatywną - W.T.] sytuację ma wybiórcze stosowanie przez organy administracji państwowej przepisów k.p.a., a w szczególności traktowanie przez te organy zasad ogólnych k.p.a. jako jedynie deklaracji programowych. Musi to w konsekwencji prowadzić nieodmiennie do odhumanizowania procesu administracyjnego i spłycenia jego treści".
Rzecznik najczęściej zwraca uwagę organom administracji na nieprawidłowości związane ze stosowaniem zasad pogłębiania zaufania (art. 8 k.p.a.) oraz informowania (art. 9 k.p.a.). Poglądy Rzecznika zostały już w tym zakresie przedstawione w literaturze, dlatego należy tutaj poświęcić nieco więcej miejsca zasadzie
jasno obrazuje wystąpienie w sprawie RPO 19369/90/V: "wpływ na taką [negatywną - W.T.] sytuację ma wybiórcze stosowanie przez organy administracji państwowej przepisów k.p.a., a w szczególności traktowanie przez te organy zasad ogólnych k.p.a. jako jedynie deklaracji programowych. Musi to w konsekwencji prowadzić nieodmiennie do odhumanizowania procesu administracyjnego i spłycenia jego treści".<br>Rzecznik najczęściej zwraca uwagę organom administracji na nieprawidłowości związane ze stosowaniem zasad pogłębiania zaufania (art. 8 k.p.a.) oraz informowania (art. 9 k.p.a.). Poglądy Rzecznika zostały już w tym zakresie przedstawione w literaturze, dlatego należy tutaj poświęcić nieco więcej miejsca zasadzie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego