Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
składnikiem jego żywej miłości.

III

Ja aksjologiczne jest transcendentne i irrealne, to znaczy "pozaświatowe" i pozaczasowe. W świecie realnym, w którym pojawiają się sytuacje konkretnego zobowiązania, może ono dzięki procesom solidaryzacji i swoistego urealnienia przybierać postać ("sens") "Ja lekarza", "Ja duchownego", "Ja ojca", "Ja matki", "Ja robotnika" - słowem, którejś z odmian Schelerowskiego Ja społecznego. Korelatem każdej z tych realizacji jest określony świat wartości przedmiotowych, które Ja aksjologiczne uważa jeżeli nie za podstawowe, to przynajmniej za najbardziej doraźnie je zobowiązujące, oraz określony świat białych plam aksjologicznych, to jest świat tych sytuacji, w którym owe wartości przedmiotowe powinny znaleźć swe ucieleśnienie (dla lekarza
składnikiem jego żywej miłości.<br><br>III<br><br>Ja aksjologiczne jest transcendentne i irrealne, to znaczy "pozaświatowe" i pozaczasowe. W świecie realnym, w którym pojawiają się sytuacje konkretnego zobowiązania, może ono dzięki procesom solidaryzacji i swoistego urealnienia przybierać postać ("sens") "Ja lekarza", "Ja duchownego", "Ja ojca", "Ja matki", "Ja robotnika" - słowem, którejś z odmian Schelerowskiego Ja społecznego. Korelatem każdej z tych realizacji jest określony świat wartości przedmiotowych, które Ja aksjologiczne uważa jeżeli nie za podstawowe, to przynajmniej za najbardziej doraźnie je zobowiązujące, oraz określony świat białych plam aksjologicznych, to jest świat tych sytuacji, w którym owe wartości przedmiotowe powinny znaleźć swe ucieleśnienie (dla lekarza
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego