Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
Rozwój koparek hydraulicznych trwa nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. W tym czasie powstały i zostały dopracowane ich podstawowe układy konstrukcyjne, które osiągnęły poziom doskonałości, porównywalny z poziomem osiągniętym w przemyśle motoryzacyjnym. Według szacunków autora, od czasu powstania pierwszej koparki hydraulicznej skonstruowano i wdrożono do produkcji ponad 500 koparek różnych typów i odmian. Obecnie na świecie produkuje się na skalę przemysłową sto kilkadziesiąt modeli tych maszyn. Jest to główne źródło informacji, stanowiące podstawę do wyboru właściwych rozwiązań konstrukcyjnych przyszłych maszyn. Stanowi ono również podstawę dalszego rozwoju koparek.
Koparka jest maszyną składającą się z wielu różnorodnych zespołów konstrukcyjnych. Wśród nich występują: konstrukcje nośne, mechanizmy
Rozwój koparek hydraulicznych trwa nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. W tym czasie powstały i zostały dopracowane ich podstawowe układy konstrukcyjne, które osiągnęły poziom doskonałości, porównywalny z poziomem osiągniętym w przemyśle motoryzacyjnym. Według szacunków autora, od czasu powstania pierwszej koparki hydraulicznej skonstruowano i wdrożono do produkcji ponad 500 koparek różnych typów i odmian. Obecnie na świecie produkuje się na skalę przemysłową sto kilkadziesiąt modeli tych maszyn. Jest to główne źródło informacji, stanowiące podstawę do wyboru właściwych rozwiązań konstrukcyjnych przyszłych maszyn. Stanowi ono również podstawę dalszego rozwoju koparek.<br>Koparka jest maszyną składającą się z wielu różnorodnych zespołów konstrukcyjnych. Wśród nich występują: konstrukcje nośne, mechanizmy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego