Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
ekologicznego zagrożenia, a następnie do katastrof ekologicznych.
Koncepcja ekorozwoju zakłada takie gospodarowanie zasobami przyrody, aby nie tylko nie doprowadzić do ich degradacji, ale przyczynić się - o ile to możliwe - do ich rozwoju i ulepszania.
Przeprowadzone dotychczas badania środowiska przyrodniczego wskazują na znaczne możliwości powiększenia obszarów dla produkcji rolniczej, zastosowania lepszych odmian i gatunków w gospodarce rolnej i hodowlanej, poprawienia stosunków wodnych, eliminacji antropogenicznych zanieczyszczeń powietrza i uciążliwości związanych ze składowaniem odpadów.
Realizacja tych zamierzeń wymaga jednak odpowiednich środków i woli całych społeczeństw. Jeśliby nakładów przeznaczanych dotychczas na zbrojenia użyto na realizację ekorozwoju świata, to można by uzyskać wyraźną poprawę już w
ekologicznego zagrożenia, a następnie do katastrof ekologicznych.<br>Koncepcja ekorozwoju zakłada takie gospodarowanie zasobami przyrody, aby nie tylko nie doprowadzić do ich degradacji, ale przyczynić się - o ile to możliwe - do ich rozwoju i ulepszania.<br>Przeprowadzone dotychczas badania środowiska przyrodniczego wskazują na znaczne możliwości powiększenia obszarów dla produkcji rolniczej, zastosowania lepszych odmian i gatunków w gospodarce rolnej i hodowlanej, poprawienia stosunków wodnych, eliminacji antropogenicznych zanieczyszczeń powietrza i uciążliwości związanych ze składowaniem odpadów.<br>Realizacja tych zamierzeń wymaga jednak odpowiednich środków i woli całych społeczeństw. Jeśliby nakładów przeznaczanych dotychczas na zbrojenia użyto na realizację ekorozwoju świata, to można by uzyskać wyraźną poprawę już w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego