Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
zmian stóp inflacji w poszczególnych krajach (np. wzrost wskaźników w końcu lat osiemdziesiątych oraz ich spadek na początku lat dziewięćdziesiątych). Wskazuje to na silne, międzynarodowe uwarunkowania dynamiki procesów inflacyjnych.
Jak wynika z tablic 16.2 i 16.3, procesy inflacyjne mierzone wskaźnikami cen mogą mieć różne nasilenie. Można wyróżnić kilka odmian inflacji w zależności od stopnia jej nasilenia. Najczęściej z tego punktu widzenia wyróżnia się inflację pełzającą, umiarkowaną, galopującą i hiperinflację. Inflację traktuje się jako pełzającą, gdy wskaźnik cen nie przekracza 5% rocznie. Gdy wskaźnik cen oscyluje w granicach 5-10% rocznie, to taką inflację określa się zwykle mianem inflacji umiarkowanej
zmian stóp inflacji w poszczególnych krajach (np. wzrost wskaźników w końcu lat osiemdziesiątych oraz ich spadek na początku lat dziewięćdziesiątych). Wskazuje to na silne, międzynarodowe uwarunkowania dynamiki procesów inflacyjnych.<br>Jak wynika z tablic 16.2 i 16.3, procesy inflacyjne mierzone wskaźnikami cen mogą mieć różne nasilenie. Można wyróżnić kilka odmian inflacji w zależności od stopnia jej nasilenia. Najczęściej z tego punktu widzenia wyróżnia się inflację pełzającą, umiarkowaną, galopującą i hiperinflację. Inflację traktuje się jako pełzającą, gdy wskaźnik cen nie przekracza 5% rocznie. Gdy wskaźnik cen oscyluje w granicach 5-10% rocznie, to taką inflację określa się zwykle mianem inflacji umiarkowanej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego