Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
funkcji poznawczej. Działania twórcze są immanentną cechą projektowania i owocują powstawaniem nowych jakości przedmiotów sztucznych. Zjawisko twórczości w szczególny sposób przejawia się w postaci celowo kształtowanych jakościowych skutków synergii. Bliższa charakterystyka jakościowego skutku synergii oraz stopnia innowacyjności projektu pozwala na relatywne kwalifikowanie przedmiotów projektowych do nowych generacji, nowych typów, nowych odmian i innych klas innowacyjności.
Rezultatem funkcji projektowej jest odniesiony do przyszłości projekt, będący informacyjnym modelem jakościowym przedmiotu sztucznego. Model ten pełni rolę wzorca w procesach materializacji przedmiotu sztucznego i wyznacza postulowaną jakość wspólną wszystkich egzemplarzy tego przedmiotu. Funkcja projektowa Fpr polega na adekwatnym przyporządkowaniu kategorii jakościowych sporządzanym projektom przedmiotów sztucznych
funkcji poznawczej. Działania twórcze są immanentną cechą projektowania i owocują powstawaniem nowych jakości przedmiotów sztucznych. Zjawisko twórczości w szczególny sposób przejawia się w postaci celowo kształtowanych jakościowych skutków synergii. Bliższa charakterystyka jakościowego skutku synergii oraz stopnia innowacyjności projektu pozwala na relatywne kwalifikowanie przedmiotów projektowych do nowych generacji, nowych typów, nowych odmian i innych klas innowacyjności.<br>Rezultatem funkcji projektowej jest odniesiony do przyszłości projekt, będący informacyjnym modelem jakościowym przedmiotu sztucznego. Model ten pełni rolę wzorca w procesach materializacji przedmiotu sztucznego i wyznacza postulowaną jakość wspólną wszystkich egzemplarzy tego przedmiotu. Funkcja projektowa Fpr polega na adekwatnym przyporządkowaniu kategorii jakościowych sporządzanym projektom przedmiotów sztucznych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego