Typ tekstu: Książka
Autor: Jamroży Zygmunt
Tytuł: Beton i jego technologie
Rok: 2000
NO2 dla wyeliminowania korodującego działania chlorków. Wymienione preparaty są znanymi inhibitorami korozji i nie obniżają wytrzymałości betonu. Betony z wymienionymi domieszkami powinno się dopuszczać do nagrzewania dopiero w momencie, gdy wykazują wstępnie wytrzymałość na ściskanie od 0,2 do 0,3 MPa.
Domieszki przyspieszające wiązanie.
Można je stosować przy każdej odmianie nagrzewu, ale nie dodawać w maksymalnej zaleconej ilości, aby nie za bardzo przyspieszyć wiązanie.
Formowanie na gorąco.
W celu dalszego skrócenia cyklu obróbki oraz zmniejszenia skutków pęcznienia podgrzewanej mieszanki betonowej coraz powszechniej stosuje się obecnie formowanie elementów z już uprzednio podgrzanej mieszanki. Ciepła, rozluźniona początkowo mieszanka zostaje zagęszczona przy układaniu
NO2 dla wyeliminowania korodującego działania chlorków. Wymienione preparaty są znanymi inhibitorami korozji i nie obniżają wytrzymałości betonu. Betony z wymienionymi domieszkami powinno się dopuszczać do nagrzewania dopiero w momencie, gdy wykazują wstępnie wytrzymałość na ściskanie od 0,2 do 0,3 MPa. <br>&lt;tit&gt;Domieszki przyspieszające wiązanie.&lt;/&gt;<br> Można je stosować przy każdej odmianie nagrzewu, ale nie dodawać w maksymalnej zaleconej ilości, aby nie za bardzo przyspieszyć wiązanie.<br>&lt;tit&gt;Formowanie na gorąco.&lt;/&gt; <br>W celu dalszego skrócenia cyklu obróbki oraz zmniejszenia skutków pęcznienia podgrzewanej mieszanki betonowej coraz powszechniej stosuje się obecnie formowanie elementów z już uprzednio podgrzanej mieszanki. Ciepła, rozluźniona początkowo mieszanka zostaje zagęszczona przy układaniu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego