Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
nizinnych. V.L. Mazo (1989) sugeruje nakładanie się i przemieszczanie w górę lodowca fal zwiększonej erozji w wyniku interakcji lodowca z erodowanym podłożem.
Szczególnie rzucają się w oczy efekty erozji małych lodowców karowych. Poza mechanizmem przegłębiania niezwykle ważną rolę odgrywa tutaj związek z procesami peryglacjalnymi na ścianach cyrku (wietrzenie mrozowe, odpadanie). Dostarczają one dużej ilości materiału skalnego, niezbędnego do erodowania podłoża. Zwraca się także uwagę na wyjątkowo intensywny obieg masy w obrębie tych lodowców (dodatkowe zasilanie śniegiem przewiewanym i lawinami – por. rozdz. 4.3). Problematykę rozwoju cyrków lodowcowych podejmują liczne prace (systematyczne omówienie w: Embleton, King, 1975; Sugden, John, 1976
nizinnych. V.L. Mazo (1989) sugeruje nakładanie się i przemieszczanie w górę lodowca fal zwiększonej erozji w wyniku interakcji lodowca z erodowanym podłożem.<br> Szczególnie rzucają się w oczy efekty erozji małych lodowców karowych. Poza mechanizmem przegłębiania niezwykle ważną rolę odgrywa tutaj związek z procesami peryglacjalnymi na ścianach cyrku (wietrzenie mrozowe, odpadanie). Dostarczają one dużej ilości materiału skalnego, niezbędnego do erodowania podłoża. Zwraca się także uwagę na wyjątkowo intensywny obieg masy w obrębie tych lodowców (dodatkowe zasilanie śniegiem przewiewanym i lawinami &#150; por. rozdz. 4.3). Problematykę rozwoju cyrków lodowcowych podejmują liczne prace (systematyczne omówienie w: Embleton, King, 1975; Sugden, John, 1976
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego