Typ tekstu: Książka
Autor: Kruczkowski Leon
Tytuł: Kordian i cham
Rok wydania: 1979
Rok powstania: 1932
za ciążące na nich powinności pańszczyźniane... Wiecie wszyscy, że pan dzierżawca od każdego z tutejszych chłopów groszy dwanaście opłaca do skarbu za każdy dzień należnej mu pańszczyzny - - Toć prawda! - zawołał któryś. - Nie wiem, jak ta to, ale każdy chyba, jak tu jesteśmy, chętny będzie powinności swoje względem dworu gotowym pieniądzem odpłacać skarbowi, aby ino być wolnym od gwałtów i żadnemu tu dzierżawcy nie podlegać... Hę?
- O grosz chłopu niełatwo, rzecz wiadoma - przemówił Borczyk - ale gdy człek pomyśli, że się skończyć może ta niewola, którą od panów dzierżawców cierpimy... mocny Boże! A toż każdy spod ziemi te grosze Wyharuje i skarbowi, co
za ciążące na nich powinności pańszczyźniane... Wiecie wszyscy, że pan dzierżawca od każdego z tutejszych chłopów groszy dwanaście opłaca do skarbu za każdy dzień należnej mu pańszczyzny - - Toć prawda! - zawołał któryś. - Nie wiem, jak ta to, ale każdy chyba, jak tu jesteśmy, chętny będzie powinności swoje względem dworu gotowym pieniądzem odpłacać skarbowi, aby ino być wolnym od gwałtów i żadnemu tu dzierżawcy nie podlegać... Hę?<br>- O grosz chłopu niełatwo, rzecz wiadoma - przemówił Borczyk - ale gdy człek pomyśli, że się skończyć może ta niewola, którą od panów dzierżawców cierpimy... mocny Boże! A toż każdy spod ziemi te grosze Wyharuje i skarbowi, co
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego