Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
do jednej osoby pozostającej ze spółdzielnią pracy, której odmówiono zatrudnienia.
Na tle stanu faktycznego Centralna Rada Związków Zawodowych przedstawiła trzy pytania, których istota sprowadza się do wyjaśnienia wątpliwości, czy przedsiębiorstwo państwowe, któremu została przekazana jednostka spółdzielczości pracy na podstawie cytowanej uchwały nr 235/75 Rady Ministrów, przejmuje
- wraz z przejętym odpłatnie majątkiem tejże jednostki - prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę na dotychczasowych warunkach, a w razie odpowiedzi twierdzącej, na jakich warunkach następuje zatrudnienie przejętych pracowników. "
(Wobec oczywistej treści uchwały dalszą część uzasadnienia - z braku miejsca - pominięto).

GLOSA DO UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 12. XII. 1978 NR I PZP 25
do jednej osoby pozostającej ze spółdzielnią pracy, której odmówiono zatrudnienia. <br> Na tle stanu faktycznego Centralna Rada Związków Zawodowych przedstawiła trzy pytania, których istota sprowadza się do wyjaśnienia wątpliwości, czy przedsiębiorstwo państwowe, któremu została przekazana jednostka spółdzielczości pracy na podstawie cytowanej uchwały nr 235/75 Rady Ministrów, przejmuje <br> - wraz z przejętym odpłatnie majątkiem tejże jednostki - prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę na dotychczasowych warunkach, a w razie odpowiedzi twierdzącej, na jakich warunkach następuje zatrudnienie przejętych pracowników. &lt;gap&gt;"<br> (Wobec oczywistej treści uchwały dalszą część uzasadnienia - z braku miejsca - pominięto). <br><br>&lt;tit&gt;GLOSA DO UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 12. XII. 1978 NR I PZP 25
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego