Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: druki urzędowe
Rok: 2000
zawarcia niniejszej Umowy , obejmujących cenę udziału we własności nieruchomości gruntowej i cenę wybudowania budynku wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałe przepływy finansowe, w terminie 3 dni od dnia zawarcia przez Współinwestora Umowy kredytowej z Bankiem.
§ 12
1. Inwestor zobowiązuje się przez okres 12 miesięcy od daty przekazania budynku do eksploatacji prowadzić odpłatnie, na koszt Współinwestorów i z ich upoważnienia administrację budynku.
Po upływie tego terminu sposób administracji zostanie ustalony przez Współinwestorów.
2. Współinwestor ponosi koszty eksploatacji budynku od dnia oddania budynku do eksploatacji.
Ponosi on również koszty związane z administracją i utrzymaniem urządzeń wspólnych dla budynku oraz związane z utrzymaniem nieruchomości gruntowej
zawarcia niniejszej Umowy , obejmujących cenę udziału we własności nieruchomości gruntowej i cenę wybudowania budynku wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałe przepływy finansowe, w terminie 3 dni od dnia zawarcia przez Współinwestora Umowy kredytowej z Bankiem.<br>§ 12<br>1. Inwestor zobowiązuje się przez okres 12 miesięcy od daty przekazania budynku do eksploatacji prowadzić odpłatnie, na koszt Współinwestorów i z ich upoważnienia administrację budynku.<br>Po upływie tego terminu sposób administracji zostanie ustalony przez Współinwestorów.<br>2. Współinwestor ponosi koszty eksploatacji budynku od dnia oddania budynku do eksploatacji.<br>Ponosi on również koszty związane z administracją i utrzymaniem urządzeń wspólnych dla budynku oraz związane z utrzymaniem nieruchomości gruntowej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego