Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
i średniej produktywności pracy rosły nadal, zmniejszyła się zaś przewaga powiatów o najwyższej produktywności pracy nad pozostałymi.
Stosunki przeciętnych wartości analizowanego wskaźnika w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:
W tym przypadku scharakteryzowanie tendencji nie przedstawia żadnych trudności. Wszystkie liczby (poza jednym przypadkiem) w macierzy dla r. 1965 są niższe niż odpowiedniki w macierzy dla r. 1960, podobnie liczby w macierzy dla 1970 r. w porównaniu z r. 1965.Dowodzi to zmniejszania się zróżnicowania przestrzennego produktywności pracy w ujęciu względnym. Zjawisko to można określić jako pozytywne, gdyż wielkość produkcji na 1 zatrudnionego pozostaje w związku z wysokością dochodów, a więc sugerowałoby to
i średniej produktywności pracy rosły nadal, zmniejszyła się zaś przewaga powiatów o najwyższej produktywności pracy nad pozostałymi. <br>Stosunki przeciętnych wartości analizowanego wskaźnika w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco: &lt;gap&gt;&lt;page nr=707&gt;<br>W tym przypadku scharakteryzowanie tendencji nie przedstawia żadnych trudności. Wszystkie liczby (poza jednym przypadkiem) w macierzy dla r. 1965 są niższe niż odpowiedniki w macierzy dla r. 1960, podobnie liczby w macierzy dla 1970 r. w porównaniu z r. 1965.Dowodzi to zmniejszania się zróżnicowania przestrzennego produktywności pracy w ujęciu względnym. Zjawisko to można określić jako pozytywne, gdyż wielkość produkcji na 1 zatrudnionego pozostaje w związku z wysokością dochodów, a więc sugerowałoby to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego