Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
i tylko w jego ramach realizowała swoje prawa i obowiązki42. Wbrew wywodom Genzmera wergeld i wróżda stanowiły dwie strony tego samego medalu. Edykt Rotariego ujawnia mimochodem, że wraz z przyjęciem zadośćuczynienia składano przysięgi o ustaniu wróżdy. Również w Gr(g(s przyjmujący należną część wergeldu krewni ofiary musieli złożyć swoim odpowiednikom - krewnym zabójcy, którzy płacili ten okup - przysięgę pokoju (tryg(ir). Po przyjęciu zadośćuczynienia i złożeniu przysięgi pokoju każdy akt zemsty traktowany był u Longobardów i u Islandczyków jako przestępstwo karane w dwójnasób43.
Zapłata wergeldu wraz z nieodłączną przysięgą stanowiła zatem akt pojednania między stronami wróżdy. Westg(talag, Frostathingsbók, Gulathingsbók i
i tylko w jego ramach realizowała swoje prawa i obowiązki42. Wbrew wywodom Genzmera wergeld i wróżda stanowiły dwie strony tego samego medalu. Edykt Rotariego ujawnia mimochodem, że wraz z przyjęciem zadośćuczynienia składano przysięgi o ustaniu wróżdy. Również w Gr(g(s przyjmujący należną część wergeldu krewni ofiary musieli złożyć swoim odpowiednikom - krewnym zabójcy, którzy płacili ten okup - przysięgę pokoju (tryg(ir). Po przyjęciu zadośćuczynienia i złożeniu przysięgi pokoju każdy akt zemsty traktowany był u Longobardów i u Islandczyków jako przestępstwo karane w dwójnasób43. <br> Zapłata wergeldu wraz z nieodłączną przysięgą stanowiła zatem akt pojednania między stronami wróżdy. Westg(talag, Frostathingsbók, Gulathingsbók i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego