Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
się w metafizyce. Ich istotowe możliwości,
rozwijane przez presokratyków, wyczerpują się w nihilizmie Nietzschego.
Podjęte przezeń próby przezwyciężenia nihilizmu nie wykraczają poza niego,
lecz czynią go wręcz dokonanym. Po Nietzschem spełnienie się nihilizmu
może się jeszcze urzeczywistnić, kiedy nihilizm stanie się stanem normalnym.
Ten zaś przyniósłby panowanie techniki, w której odsłania się wskazywana
przez Heideggera jako wola nowożytnej metafizyki wola woli, mająca swoją
przed-formę w woli mocy Nietzschego. Metafizyka jest według Heideggera,
nihilistyczna w podwójnym znaczeniu. Raz o tyle, o ile z dziejową
koniecznością prowadzi do poglądu Nietzschego, iż w zasadzie to, co
bytujące (niem. Seinede), jest niczym. W metafizyce dokonuje
się w metafizyce. Ich istotowe możliwości, <br>rozwijane przez presokratyków, wyczerpują się w nihilizmie Nietzschego. <br>Podjęte przezeń próby przezwyciężenia nihilizmu nie wykraczają poza niego, <br>lecz czynią go wręcz dokonanym. Po Nietzschem spełnienie się nihilizmu <br>może się jeszcze urzeczywistnić, kiedy nihilizm stanie się stanem normalnym. <br>Ten zaś przyniósłby panowanie techniki, w której odsłania się wskazywana <br>przez Heideggera jako wola nowożytnej metafizyki wola woli, mająca swoją <br>przed-formę w woli mocy Nietzschego. Metafizyka jest według Heideggera, <br>nihilistyczna w podwójnym znaczeniu. Raz o tyle, o ile z dziejową <br>koniecznością prowadzi do poglądu Nietzschego, iż w zasadzie to, co <br>bytujące (niem. Seinede), jest niczym. W metafizyce dokonuje
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego