Typ tekstu: Książka
Autor: Szyszkowska Maria
Tytuł: W poszukiwaniu sensu życia
Rok: 1997
połowy XX wieku wykazują, że środowisko uczonych okazało się konformistyczne i oportunistyczne, podatne na sterowanie przez rządzących. Odbudowanie zniszczonego autorytetu uczonych wymaga nie tylko kształtowania intelektualnego nowych adeptów, ale również wpajania im potrzeby wyrabiania własnego charakteru. Nie tylko dążenie do prawdy - wbrew pragmatycznym wartościom funkcjonującym w dzisiejszych społeczeństwach - ale również odwaga głoszenia własnych poglądów oraz poczucie pewnej misji powinny znamionować uczonych.
W czasach zagrożonego trwania wzmaga się potrzeba więzi z innymi ludźmi, które wykraczałyby poza sferę powierzchownych form i konwenansów. Więzi istotnych, prowadzących do spotęgowanej wzajemnej otwartości. Poszukiwanie braterstwa - to jedyna droga prowadząca do niwelowania uzasadnionego lęku.
Nauczanie wiąże się z
połowy XX wieku wykazują, że środowisko uczonych okazało się konformistyczne i oportunistyczne, podatne na sterowanie przez rządzących. Odbudowanie zniszczonego autorytetu uczonych wymaga nie tylko kształtowania intelektualnego nowych adeptów, ale również wpajania im potrzeby wyrabiania własnego charakteru. Nie tylko dążenie do prawdy - wbrew pragmatycznym wartościom funkcjonującym w dzisiejszych społeczeństwach - ale również odwaga głoszenia własnych poglądów oraz poczucie pewnej misji powinny znamionować uczonych.<br>W czasach zagrożonego trwania wzmaga się potrzeba więzi z innymi ludźmi, które wykraczałyby poza sferę powierzchownych form i konwenansów. Więzi istotnych, prowadzących do spotęgowanej wzajemnej otwartości. Poszukiwanie braterstwa - to jedyna droga prowadząca do niwelowania uzasadnionego lęku.<br>Nauczanie wiąże się z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego