Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 0604
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
sesji - tłumaczył "Rz" powody protestu Siarhiej Skrabiec.
Według protestujących obecna ordynacja ogranicza możliwości nadzorowania wyborów przez niezależnych obserwatorów, co umożliwia nadużycia i prowadzi do fałszowania wyników. "Dzięki temu obecne władze mają pewność, że będą rządzić w nieskończoność. Tymczasem podstawą ich rządów jest terror, gwałt i represje wobec tych, którzy mają odwagę krytykować rządzących" - napisali deputowani w odezwie rozpowszechnianej w niezależnych mediach.
Głodujący piszą, że wiedzą o planach prezydenta Aleksandra Łukaszenki, który chce znieść ograniczenie sprawowania urzędu prezydenta do dwóch kadencji. Obiecują, że jeśli dobrowolnie złoży urząd, zapewnią mu bezpieczeństwo i nietykalność własności i umożliwią swobodne opuszczenie kraju.
Według Siarhieja Skrabca protestujący
sesji&lt;/&gt; - tłumaczył &lt;name type="tit"&gt;"Rz"&lt;/&gt; powody protestu &lt;name type="person"&gt;Siarhiej Skrabiec&lt;/&gt;.<br>Według protestujących obecna ordynacja ogranicza możliwości nadzorowania wyborów przez niezależnych obserwatorów, co umożliwia nadużycia i prowadzi do fałszowania wyników. &lt;q&gt;"Dzięki temu obecne władze mają pewność, że będą rządzić w nieskończoność. Tymczasem podstawą ich rządów jest terror, gwałt i represje wobec tych, którzy mają odwagę krytykować rządzących"&lt;/&gt; - napisali deputowani w odezwie rozpowszechnianej w niezależnych mediach.<br>Głodujący piszą, że wiedzą o planach prezydenta &lt;name type="person"&gt;Aleksandra Łukaszenki&lt;/&gt;, który chce znieść ograniczenie sprawowania urzędu prezydenta do dwóch kadencji. Obiecują, że jeśli dobrowolnie złoży urząd, zapewnią mu bezpieczeństwo i nietykalność własności i umożliwią swobodne opuszczenie kraju.<br>Według &lt;name type="person"&gt;Siarhieja Skrabca&lt;/&gt; protestujący
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego