Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczykowa Alina
Tytuł: Dramat i teatr romantyczny
Rok: 1997
Gdyż można tworzyć nowe kombinacje z elementów wcześniej znanych, przekształcać je kreując nowe układy - ale nie sposób wyobrazić czegoś, co funkcjonowałoby całkiem inaczej.
Czy zatem można marzyć o przeniknięciu myślą, o poznaniu czegoś, co umyka nawet wyobrażeniu? Pułapem dla ogromnych ambicji bohaterów romantycznego dramatu okazuje się nie tylko miara ich odwagi ani dociekliwości, ale także niedoskonałość materii. Duch tragicznie skrępowany małością ciała - i to, paradoksalnie, ciała i zmysłów nie bohatera literackiego, lecz poety.
Co gorsze, tempo przystosowywania się wyobraźni do przyrastającego poziomu wiedzy bywa zadziwiająco zwalniane. System kopernikański w czasach romantyzmu był przecież powszechnie przyjęty, i gdy poeci roztaczali wizje narodzin
Gdyż można tworzyć nowe kombinacje z elementów wcześniej znanych, przekształcać je kreując nowe układy - ale nie sposób wyobrazić czegoś, co funkcjonowałoby całkiem inaczej.<br>Czy zatem można marzyć o przeniknięciu myślą, o poznaniu czegoś, co umyka nawet wyobrażeniu? Pułapem dla ogromnych ambicji bohaterów romantycznego dramatu okazuje się nie tylko miara ich odwagi ani dociekliwości, ale także niedoskonałość materii. Duch tragicznie skrępowany małością ciała - i to, paradoksalnie, ciała i zmysłów nie bohatera literackiego, lecz poety.<br>Co gorsze, tempo przystosowywania się wyobraźni do przyrastającego poziomu wiedzy bywa zadziwiająco zwalniane. System kopernikański w czasach romantyzmu był przecież powszechnie przyjęty, i gdy poeci roztaczali wizje narodzin
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego