Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1997
różnic w ilości energii wykorzystywanej do topnienia śniegu i lodu. Pewnym wskaźnikiem możliwości topnienia powierzchniowego jest rozkład na kuli ziemskiej średnich temperatur najcieplejszego miesiąca, którym na półkuli północnej zazwyczaj jest lipiec, a na półkuli południowej - styczeń (rys. 4.8). Odchylenie izoterm od przebiegu strefowego wynika z regionalnych warunków cyrkulacyjnych i odzwierciedla się w regionalnym zróżnicowaniu ablacji powierzchniowej, np. topnienie powierzchniowe na lodowcach w strefie gorącej może osiągać kilkanaście metrów (w e.w.), mimo dużych wysokości nad poziomem morza (np. 3 g/cm dziennie na lodowcach Nowej Gwinei). W strefie umiarkowanej występuje znaczne zróżnicowanie wielkości ablacji, głównie ze względu na różnice wysokości lodowców
różnic w ilości energii wykorzystywanej do topnienia śniegu i lodu. Pewnym wskaźnikiem możliwości topnienia powierzchniowego jest rozkład na kuli ziemskiej średnich temperatur najcieplejszego miesiąca, którym na półkuli północnej zazwyczaj jest lipiec, a na półkuli południowej - styczeń (rys. 4.8). Odchylenie izoterm od przebiegu strefowego wynika z regionalnych warunków cyrkulacyjnych i odzwierciedla się w regionalnym zróżnicowaniu ablacji powierzchniowej, np. topnienie powierzchniowe na lodowcach w strefie gorącej może osiągać kilkanaście metrów (w e.w.), mimo dużych wysokości nad poziomem morza (np. 3 g/cm dziennie na lodowcach Nowej Gwinei). W strefie umiarkowanej występuje znaczne zróżnicowanie wielkości ablacji, głównie ze względu na różnice wysokości lodowców
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego