Typ tekstu: Książka
Autor: Czekała Zbigniew
Tytuł: Parada radarów
Rok: 1999
Zajmowanie się liczbą kropli wody w chmurze nie wydaje się być zajęciem interesującym. Niemniej jednak znaleziono na to sposób.


Dociekania teoretyczne i przede wszystkim eksperymenty doprowadziły do sformułowania pewnych modeli proporcji zawartości kropli o różnych średnicach w różnego typu chmurach oraz uzależnienia wartości Z od parametrów opisujących te modele. Cały ogrom eksperymentów przeprowadzonych w różnych rejonach świata składa się na dzisiejszy stan wiedzy na ten temat. Znaleziono np. bardzo praktyczną empiryczną zależność odbiciowości Z od intensywności opadu atmosferycznego:

w której r jest intensywnością opadu mierzoną w milimetrach słupa wody na godzinę, a i b są stałymi zależnymi od rodzaju opadu.
Stałe
Zajmowanie się liczbą kropli wody w chmurze nie wydaje się być zajęciem interesującym. Niemniej jednak znaleziono na to sposób.<br>&lt;page nr=278&gt;<br><br>Dociekania teoretyczne i przede wszystkim eksperymenty doprowadziły do sformułowania pewnych modeli proporcji zawartości kropli o różnych średnicach w różnego typu chmurach oraz uzależnienia wartości Z od parametrów opisujących te modele. Cały ogrom eksperymentów przeprowadzonych w różnych rejonach świata składa się na dzisiejszy stan wiedzy na ten temat. Znaleziono np. bardzo praktyczną empiryczną zależność odbiciowości Z od intensywności opadu atmosferycznego:<br>&lt;gap&gt;<br>w której r jest intensywnością opadu mierzoną w milimetrach słupa wody na godzinę, a i b są stałymi zależnymi od rodzaju opadu.<br>Stałe
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego