Typ tekstu: Książka
Autor: Bendyk Edwin
Tytuł: Zatruta studnia
Rok: 2002
trzy cechy tego medium, wskazane wyraźnie przez Derricka de Kerckhove'a, ucznia Marshalla McLuhana, w Inteligencji otwartej. Otóż Internet (czy w ogóle sieci teleinformatyczne) charakteryzuje się hipertekstowością, interaktywnością i komunikacyjnością. Hipertekstowość oznacza, że treści dostępne w różnych, rozsianych po całym świecie bazach danych połączone są systemem aktywnych odnośników. W efekcie powstaje ogromna, globalna biblioteka. Interaktywność to nic innego, jak możliwość bezpośredniego wpływania na treść. W Internecie nie jesteśmy, tak jak w przypadku telewizji, skazani wyłącznie na obrazki serwowane przez nadawców. Tu możemy nie tylko wybierać, ale po prostu tworzyć własne treści. Komunikacyjność to w końcu możliwość porozumiewania się z innymi użytkownikami sieci
trzy cechy tego medium, wskazane wyraźnie przez Derricka de Kerckhove'a, ucznia Marshalla McLuhana, w Inteligencji otwartej. Otóż Internet (czy w ogóle sieci teleinformatyczne) charakteryzuje się hipertekstowością, interaktywnością i komunikacyjnością. Hipertekstowość oznacza, że treści dostępne w różnych, rozsianych po całym świecie bazach danych połączone są systemem aktywnych odnośników. W efekcie powstaje ogromna, globalna biblioteka. Interaktywność to nic innego, jak możliwość bezpośredniego wpływania na treść. W Internecie nie jesteśmy, tak jak w przypadku telewizji, skazani wyłącznie na obrazki serwowane przez nadawców. Tu możemy nie tylko wybierać, ale po prostu tworzyć własne treści. Komunikacyjność to w końcu możliwość porozumiewania się z innymi użytkownikami sieci
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego