Typ tekstu: Książka
Autor: Siwicka Dorota, Bieńczyk Marek, Nawarecki Aleksander
Tytuł: Szybko i szybciej
Rok: 1996
koegzystencji przeszłości i przyszłości. Naturalnie nie chodzi tu o eksploatowaną aż nadto czasową ekwilibrystykę - na przykład w literaturze science fiction, w której mamy do czynienia z pomysłami przedstawianymi jako projekty imaginacji - lecz o wypróbowanie przyjętej przez współczesną naukę tezy, że wszystkie czasy realnie istnieją, a tylko niewydolność postrzegania sprawia, iż ogromna większość otaczającej nas czasoprzestrzeni pozostaje niedostępna. Niczego nie zmienia fakt, że literatura oferuje trudny do ogarnięcia wachlarz przeróżnych koncepcji czasu subiektywnego, zarówno w wersji jednostkowej, jak i kulturowej, szczególnie eksponując koncepcję czasu jako wiecznego teraz. Są to skądinąd bardzo ciekawe pomysły, ale dotyczą one tego, jak się czas przeżywa. Przy
koegzystencji przeszłości i przyszłości. Naturalnie nie chodzi tu o eksploatowaną aż nadto czasową ekwilibrystykę - na przykład w literaturze science fiction, w której mamy do czynienia z pomysłami przedstawianymi jako projekty imaginacji - lecz o wypróbowanie przyjętej przez współczesną naukę tezy, że wszystkie czasy realnie istnieją, a tylko niewydolność postrzegania sprawia, iż ogromna większość otaczającej nas czasoprzestrzeni pozostaje niedostępna. Niczego nie zmienia fakt, że literatura oferuje trudny do ogarnięcia wachlarz przeróżnych koncepcji czasu subiektywnego, zarówno w wersji jednostkowej, jak i kulturowej, szczególnie eksponując koncepcję czasu jako wiecznego teraz. Są to skądinąd bardzo ciekawe pomysły, ale dotyczą one tego, jak się czas przeżywa. Przy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego