Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 11
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1976
osób. ...Specjalna komisja KC zbadała okoliczności w jakich Mao Tse-tung mógł prowadzić masową eksterminację członków i zastępców członków KC. Komisja zbadała archiwa organów bezpieczeństwa i stwierdziła istnienie bardzo poważnych faktów pogwałcenia praworządności socjalistycznej. Stało się jasne, że bardzo liczni działacze partii, państwa i gospodarki poddani w latach 1949-1976 okrutnym prześladowaniom, nie byli ani wrogami, ani szpiegami, ani rewizjonistami, ani agentami burżuazji, a byli zawsze uczciwymi komunistami. Komisja przedstawiła w tej sprawie Komitetowi Centralnemu ogromny materiał dowodowy.
I tak np. w okresie między 1949 a 1956 r., inaczej mówiąc w latach umacniania władzy ludowej, miliony ludzi zostało rozstrzelanych lub zesłanych
osób. ...Specjalna komisja KC zbadała okoliczności w jakich Mao Tse-tung mógł prowadzić masową eksterminację członków i zastępców członków KC. Komisja zbadała archiwa organów bezpieczeństwa i stwierdziła istnienie bardzo poważnych faktów pogwałcenia praworządności socjalistycznej. Stało się jasne, że bardzo liczni działacze partii, państwa i gospodarki poddani w latach 1949-1976 okrutnym prześladowaniom, nie byli ani wrogami, ani szpiegami, ani rewizjonistami, ani agentami burżuazji, a byli zawsze uczciwymi komunistami. Komisja przedstawiła w tej sprawie Komitetowi Centralnemu ogromny materiał dowodowy.<br>I tak np. w okresie między 1949 a 1956 r., inaczej mówiąc w latach umacniania władzy ludowej, miliony ludzi zostało rozstrzelanych lub zesłanych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego