Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
10C/100 m). Po osiągnięciu wilgotności względnej równej 100%, dalsze ochładzanie wznoszącego się powietrza odbywa się zgodnie z prawem wilgotnoadiabatycznym (ok. 0,50C/100 m). Procesowi ochładzania powietrza po stronie dowietrznej towarzyszy kondensacja pary wodnej, formowanie się chmur i powstawanie opadów atmosferycznych.
Po stronie zawietrznej, po przekroczeniu grzbietu górskiego powietrze opada i ogrzewa się suchoadiabatycznie, co powoduje wzrost jego temperatury i spadek wilgotności względnej. Stąd wiatry fenowe wiejące z gór w kierunku dolin i kotlin są wiatrami ciepłymi i suchymi odznaczającymi się dużymi prędkościami. Występując u schyłku zimy, powodują szybki zanik pokrywy śnieżnej i przybór wody w lokalnych systemach rzecznych. Znaczna
10C/100 m). Po osiągnięciu wilgotności względnej równej 100%, dalsze ochładzanie wznoszącego się powietrza odbywa się zgodnie z prawem wilgotnoadiabatycznym (ok. 0,50C/100 m). Procesowi ochładzania powietrza po stronie dowietrznej towarzyszy kondensacja pary wodnej, formowanie się chmur i powstawanie opadów atmosferycznych.<br> Po stronie zawietrznej, po przekroczeniu grzbietu górskiego powietrze opada i ogrzewa się suchoadiabatycznie, co powoduje wzrost jego temperatury i spadek wilgotności względnej. Stąd wiatry fenowe wiejące z gór w kierunku dolin i kotlin są wiatrami ciepłymi i suchymi odznaczającymi się dużymi prędkościami. Występując u schyłku zimy, powodują szybki zanik pokrywy śnieżnej i przybór wody w lokalnych systemach rzecznych. Znaczna
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego