Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
w zależności od indywidualnego usytuowania ich mis i zlewni oraz od wielkości obszaru alimentacyjnego. W jeziorach o znacznych powierzchniach (Ładoga, Onega) dopływ wód roztopowych z obszaru zlewni jest niejednoczesny, dlatego stany maksymalne występują tam w maju-czerwcu. Charakterystyczny przebieg stanów wód Ładogi to ich wzrost od stycznia do czerwca i opadanie od lipca do grudnia. Wzrost stanów wód w zimie jest spowodowany mniejszym odpływem wód Newy, związanym z występującymi na niej zjawiskami lodowymi, powodującymi zmniejszanie drożności jej koryta. Wahania wód jezior w tej strefie są niewielkie, tj. rzędu kilkudziesięciu centymetrów, pomiędzy maksymalnymi i minimalnymi średnimi wartościami miesięcznymi. Przebieg zmian wyraźnie nawiązuje
w zależności od indywidualnego usytuowania ich mis i zlewni oraz od wielkości obszaru alimentacyjnego. W jeziorach o znacznych powierzchniach (Ładoga, Onega) dopływ wód roztopowych z obszaru zlewni jest niejednoczesny, dlatego stany maksymalne występują tam w maju-czerwcu. Charakterystyczny przebieg stanów wód Ładogi to ich wzrost od stycznia do czerwca i opadanie od lipca do grudnia. Wzrost stanów wód w zimie jest spowodowany mniejszym odpływem wód Newy, związanym z występującymi na niej zjawiskami lodowymi, powodującymi zmniejszanie drożności jej koryta. Wahania wód jezior w tej strefie są niewielkie, tj. rzędu kilkudziesięciu centymetrów, pomiędzy maksymalnymi i minimalnymi średnimi wartościami miesięcznymi. Przebieg zmian wyraźnie nawiązuje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego