Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: druki urzędowe
Rok: 2000
zmiany ułatwią Państwu korzystanie z naszych usług.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przekażemy pełny tekst regulaminu wraz z bieżącą lub następną fakturą V A T.
Z poważaniem
/-/
Krzysztof Kasprowicz
Dyrektor TP S.A.
ds. MarketinguZałącznik nr 1
do Umowy nr ......../99
Monitorowania Obiektu

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO (LSA)
dyżurny operator CSMA
telefon 750 2000
1. Użytkownik Lokalnego Systemu alarmowego, podłączony do Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych, zobowiązany jest do włączania i wyłączania LSA.
2. Prawidłowe włączanie i wyłączanie LSA nie powoduje wysyłania załogi interwencyjnej.
3. Uznaje się, w przypadku prawidłowego włączania i wyłączania LSA, że dokonała tego osoba do tego upoważniona
zmiany ułatwią Państwu korzystanie z naszych usług.<br>Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przekażemy pełny tekst regulaminu wraz z bieżącą lub następną fakturą V A T.<br>Z poważaniem<br>/-/<br>Krzysztof Kasprowicz<br>Dyrektor TP S.A.<br>ds. Marketingu<br><br><br><br>Załącznik nr 1 <br>do Umowy nr ......../99 <br>Monitorowania Obiektu<br><br>INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO (LSA)<br>dyżurny operator CSMA <br>telefon 750 2000<br>1. Użytkownik Lokalnego Systemu alarmowego, podłączony do Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych, zobowiązany jest do włączania i wyłączania LSA.<br>2. Prawidłowe włączanie i wyłączanie LSA nie powoduje wysyłania załogi interwencyjnej.<br>3. Uznaje się, w przypadku prawidłowego włączania i wyłączania LSA, że dokonała tego osoba do tego upoważniona
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego