Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: druki urzędowe
Rok: 2000
obiektu, osoba ta jest zobowiązania do jak najszybszego przyjechania do obiektu.
6. O wszelkich zmianach należy informować CMSA.
7. W sytuacjach nietypowych prosimy kontaktować się z dyżurnym operatorem CSMA lub osobą odpowiedzialną w Agencji Ochrony.Załącznik nr 2
do Umowy nr ........../99
Monitorowania Obiektu

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NAPADU
dyżurny operator CSMA
telefon 750 2000
1. Osoba, która telefonicznie informuje dyżurnego operatora CSMA o napadzie, albo odbiera od niego telefon w chwili napadu, nie może, podać ustalonego hasła lub może podać hasło błędne, przez co potwierdzi napad.
2. Osoba w monitorowanym obiekcie, w chwili napadu, powinna:
* starać się uruchomić przycisk napadowy
obiektu, osoba ta jest zobowiązania do jak najszybszego przyjechania do obiektu.<br>6. O wszelkich zmianach należy informować CMSA.<br>7. W sytuacjach nietypowych prosimy kontaktować się z dyżurnym operatorem CSMA lub osobą odpowiedzialną w Agencji Ochrony.<br><br><br><br>Załącznik nr 2 <br>do Umowy nr ........../99 <br>Monitorowania Obiektu<br><br>INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NAPADU<br>dyżurny operator CSMA <br>telefon 750 2000<br>1. Osoba, która telefonicznie informuje dyżurnego operatora CSMA o napadzie, albo odbiera od niego telefon w chwili napadu, &lt;hi&gt;nie może, podać ustalonego hasła lub może podać hasło błędne,&lt;/&gt; przez co potwierdzi napad.<br>2. Osoba w monitorowanym obiekcie, w chwili napadu, powinna:<br>* starać się uruchomić przycisk napadowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego