Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
dla dwóch prostopadłych kierunków [11].
2. Edycja mapy może być przeprowadzona na podstawie szkiców polowych, za pomocą których identyfikowano punkty i określano położenie wybranego znaku umownego. Wyjątek stanowią tu punkty zakodowane. W przypadku obiektów o charakterze punktowym (np. drzewo) przypisuje się im znaki umowne automatycznie, programowo, bez ingerencji ze strony operatora. Edycja zakodowanych szczegółów liniowych (np. krawędź drogi) polega na poprawnym wskazaniu połączeń między wszystkimi, równocześnie wyświetlonymi obiektami opatrzonymi tym samym kodem. Taką operację można przeprowadzić przy minimalnym wykorzystaniu szkicu polowego. Utworzony na ekranie rysunek zostaje zapisany numerycznie w szeregu plików, które tworzą, dające się łatwo oddzielić od siebie, warstwy tematyczne
dla dwóch prostopadłych kierunków [11].<br>2. Edycja mapy może być przeprowadzona na podstawie szkiców polowych, za pomocą których identyfikowano punkty i określano położenie wybranego znaku umownego. Wyjątek stanowią tu punkty zakodowane. W przypadku obiektów o charakterze punktowym (np. drzewo) przypisuje się im znaki umowne automatycznie, programowo, bez ingerencji ze strony operatora. Edycja zakodowanych szczegółów liniowych (np. krawędź drogi) polega na poprawnym wskazaniu połączeń między wszystkimi, równocześnie wyświetlonymi obiektami opatrzonymi tym samym kodem. Taką operację można przeprowadzić przy minimalnym wykorzystaniu szkicu polowego. Utworzony na ekranie rysunek zostaje zapisany numerycznie w szeregu plików, które tworzą, dające się łatwo oddzielić od siebie, warstwy tematyczne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego