Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
to podstawowe źródło napędu i z tego względu jego charakterystyka ma istotny wpływ na wyniki pracy koparki. W rozdziale tym została przedstawiona metoda oceny zapotrzebowania mocy w procesie roboczym koparki i na tym tle zostały sformułowane zasady doboru silnika spalinowego.
Ostatni rozdział jest poświęcony kształtowaniu konstrukcji maszyny podstawowej oraz kabiny operatora. Zagadnienia w nim przedstawione wynikają w głównej mierze z doświadczeń oraz z przepisów. Książka zawiera spis literatury. Obejmuje on jedynie te pozycje bibliografii przedmiotu, które są cytowane i które były wykorzystywane do opracowania książki. Uzupełnieniem spisu literatury są: spis norm cytowanych w tekście oraz spis programów komputerowych używanych do wykonania
to podstawowe źródło napędu i z tego względu jego charakterystyka ma istotny wpływ na wyniki pracy koparki. W rozdziale tym została przedstawiona metoda oceny zapotrzebowania mocy w procesie roboczym koparki i na tym tle zostały sformułowane zasady doboru silnika spalinowego.<br>Ostatni rozdział jest poświęcony kształtowaniu konstrukcji maszyny podstawowej oraz kabiny operatora. Zagadnienia w nim przedstawione wynikają w głównej mierze z doświadczeń oraz z przepisów. Książka zawiera spis literatury. Obejmuje on jedynie te pozycje bibliografii przedmiotu, które są cytowane i które były wykorzystywane do opracowania książki. Uzupełnieniem spisu literatury są: spis norm cytowanych w tekście oraz spis programów komputerowych używanych do wykonania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego