Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
osie środka transportu. Elementem nośnym nadwozia jest rama (rys. 15.7). Dwa wsporniki osprzętu, wsporniki silnika i wsporniki przeciwwagi, wspólnie z płytą łożyska wieńcowego stanowią jej szkielet. W płycie łożyska wieńcowego znajduje się gniazdo mechanizmu obrotu. Pomosty prawy i lewy służą jako podstawa do mechanizmów nadwozia, w tym również kabiny operatora. Kształtując nadwozie koparki, należy mieć na względzie wymagania wynikające z zasad ergonomii. Zasady te są publikowane w postaci norm krajowych lub międzynarodowych. W Polsce są to normy PN-ISO mające status norm krajowych, całkowicie równoważnych odpowiednim normom międzynarodowym.
Spełnienie wymagań wynikających z zasad ergonomii ma na celu zapewnienie przyszłym użytkownikom
osie środka transportu. Elementem nośnym nadwozia jest rama (rys. 15.7). Dwa wsporniki osprzętu, wsporniki silnika i wsporniki przeciwwagi, wspólnie z płytą łożyska wieńcowego stanowią jej szkielet. W płycie łożyska wieńcowego znajduje się gniazdo mechanizmu obrotu. Pomosty prawy i lewy służą jako podstawa do mechanizmów nadwozia, w tym również kabiny operatora. Kształtując nadwozie koparki, należy mieć na względzie wymagania wynikające z zasad ergonomii. Zasady te są publikowane w postaci norm krajowych lub międzynarodowych. W Polsce są to normy PN-ISO mające status norm krajowych, całkowicie równoważnych odpowiednim normom międzynarodowym.<br>Spełnienie wymagań wynikających z zasad ergonomii ma na celu zapewnienie przyszłym użytkownikom
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego