Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
oraz osób obsługujących tę maszynę. W zakresie koparek, zagadnienia objęte normą dotyczą pomostów i osłon elementów ruchomych, gorących, aktywnych chemicznie i będących pod napięciem.
Każdy pomost powinien tworzyć jedną płaszczyznę i być poziomy. Nie powinno umieszczać na nim się żadnych elementów konstrukcji, które mogłyby stanowić zbędne przeszkody. Pomost powinien zabezpieczyć operatora przed zagrożeniami stwarzanymi przez mechanizmy jazdy i przez przewody ciśnieniowe. Konstrukcja pomostu powinna wytrzymać przewidywaną do obsługi liczbę osób, wraz z wszelkimi przenoszonymi przez nie ciężarami. Pomost powinien mieć powierzchnię przeciwpoślizgową.
Osłona wentylatora powinna skutecznie zabezpieczać przed przypadkowym zetknięciem człowieka z wirującymi łopatkami wentylatora i być wystarczająco wytrzymała i nie
oraz osób obsługujących tę maszynę. W zakresie koparek, zagadnienia objęte normą dotyczą pomostów i osłon elementów ruchomych, gorących, aktywnych chemicznie i będących pod napięciem.<br>Każdy pomost powinien tworzyć jedną płaszczyznę i być poziomy. Nie powinno umieszczać na nim się żadnych elementów konstrukcji, które mogłyby stanowić zbędne przeszkody. Pomost powinien zabezpieczyć operatora przed zagrożeniami stwarzanymi przez mechanizmy jazdy i przez przewody ciśnieniowe. Konstrukcja pomostu powinna wytrzymać przewidywaną do obsługi liczbę osób, wraz z wszelkimi przenoszonymi przez nie ciężarami. Pomost powinien mieć powierzchnię przeciwpoślizgową.<br>Osłona wentylatora powinna skutecznie zabezpieczać przed przypadkowym zetknięciem człowieka z wirującymi łopatkami wentylatora i być wystarczająco wytrzymała i nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego