Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
Ograniczenia przestrzeni w nadwoziach koparek powodują, że pracownicy podczas normalnej pracy lub obsługi narażeni są na możliwość zetknięcia się z gorącymi lub bardzo zimnymi częściami. Takie części powinny być zakryte osłonami, które mogą być połączone z izolacją lub mieć rodzaj indywidualnej wentylacji dla obniżenia temperatury zewnętrznej powierzchni. Powinny one zabezpieczyć operatora przed możliwością wybuchu pożaru w przypadku zetknięcia łatwo palnego materiału z bardzo gorącymi częściami maszyny.
Jeśli zastosowane w koparce przewody elastyczne układu hydraulicznego pracują pod ciśnieniem większym od 5 MPa lub przy temperaturze co najmniej 50C oraz są umieszczone w odległości mniejszej niż 0,5 m od operatora, to należy
Ograniczenia przestrzeni w nadwoziach koparek powodują, że pracownicy podczas normalnej pracy lub obsługi narażeni są na możliwość zetknięcia się z gorącymi lub bardzo zimnymi częściami. Takie części powinny być zakryte osłonami, które mogą być połączone z izolacją lub mieć rodzaj indywidualnej wentylacji dla obniżenia temperatury zewnętrznej powierzchni. Powinny one zabezpieczyć operatora przed możliwością wybuchu pożaru w przypadku zetknięcia łatwo palnego materiału z bardzo gorącymi częściami maszyny.<br>Jeśli zastosowane w koparce przewody elastyczne układu hydraulicznego pracują pod ciśnieniem większym od 5 MPa lub przy temperaturze co najmniej 50C oraz są umieszczone w odległości mniejszej niż 0,5 m od operatora, to należy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego