Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
rozwijanie sił większych od podanych. Kierunki działania są odniesione do usytuowania operatora podczas używania rozpatrywanego elementu sterowniczego.
15.3.4. Warunki widoczności
Projektując kabinę, należy zapewnić operatorowi dobre warunki widoczności. Minimalne wymagania w tym zakresie są zawarte w normie PN-ISO 5006:1998: Maszyny do robót ziemnych Widoczność ze stanowiska operatora. Arkusz 1 tej normy podaje metodę badań, arkusz 2 metodę oceny, a arkusz 3 kryteria oceny.
Omawiana norma wyróżnia 6 obszarów widoczności wokół maszyny (rys. 15.15). Są to dwa sektory widzenia do przodu i do tyłu oraz cztery pola widzenia boczne do przodu i do tyłu. W celu określenia
rozwijanie sił większych od podanych. Kierunki działania są odniesione do usytuowania operatora podczas używania rozpatrywanego elementu sterowniczego.<br>15.3.4. Warunki widoczności<br>Projektując kabinę, należy zapewnić operatorowi dobre warunki widoczności. Minimalne wymagania w tym zakresie są zawarte w normie PN-ISO 5006:1998: Maszyny do robót ziemnych Widoczność ze stanowiska operatora. Arkusz 1 tej normy podaje metodę badań, arkusz 2 metodę oceny, a arkusz 3 kryteria oceny.<br>Omawiana norma wyróżnia 6 obszarów widoczności wokół maszyny (rys. 15.15). Są to dwa sektory widzenia do przodu i do tyłu oraz cztery pola widzenia boczne do przodu i do tyłu. W celu określenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego