Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
gdy występuje w nim więcej niż jeden cień, któremu odpowiada długość cięciwy na kontrolnym okręgu widoczności mniejsza lub równa 5500 mm.
Omówione wymagania są przedstawione na rys. 15.19, rys. 15.20 i rys. 15.21 oraz syntetycznie w tablicy 15.8.
W celu zilustrowania zasad oceny widoczności z kabiny operatora, na rysunku 15.22 i w tablicy 15.11 są przedstawione wyniki analizy widoczności dla minikoparki.
Wskazują one, że w obszarach B, C, D, E i F (rys. 15.15) warunki wynikające z postanowień normy PN-ISO 5006:1997 są spełnione. W obszarze A występuje jeden cień, którego szerokość mierzona
gdy występuje w nim więcej niż jeden cień, któremu odpowiada długość cięciwy na kontrolnym okręgu widoczności mniejsza lub równa 5500 mm.<br>Omówione wymagania są przedstawione na rys. 15.19, rys. 15.20 i rys. 15.21 oraz syntetycznie w tablicy 15.8.<br>W celu zilustrowania zasad oceny widoczności z kabiny operatora, na rysunku 15.22 i w tablicy 15.11 są przedstawione wyniki analizy widoczności dla minikoparki.<br>Wskazują one, że w obszarach B, C, D, E i F (rys. 15.15) warunki wynikające z postanowień normy PN-ISO 5006:1997 są spełnione. W obszarze A występuje jeden cień, którego szerokość mierzona
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego