Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
dotyczące klasycznego wyrażenia na energię kinetyczną ruchu jąder przenoszą się także na odpowiedni operator kwantowy, stąd równanie przybiera dla cząsteczki dwuatomowej postać
.
Zależność energii potencjalnej wyłącznie od R sugeruje, że wygodnie będzie rozwiązać to równanie, stosując współrzędne sferyczne. Operator zapisuje się w nich jako

Łatwo odszukać tu wyrazy proporcjonalne do operatora kwadratu momentu pędu wirujących jąder

Zatem równanie przekształca się do

Pierwszy wyraz w nawiasie kwadratowym odpowiada energii kinetycznej oscylacji jąder, drugi zaś energii rotacji. Skoro w powyższym równaniu hamiltonian jest sumą operatorów działających na różne zmienne, funkcja falowa może zostać rozłożona na iloczyn dwóch funkcji, zależnych odpowiednio od R oraz
dotyczące klasycznego wyrażenia na energię kinetyczną ruchu jąder przenoszą się także na odpowiedni operator kwantowy, stąd równanie przybiera dla cząsteczki dwuatomowej postać <br>&lt;gap&gt;.<br>Zależność energii potencjalnej wyłącznie od R sugeruje, że wygodnie będzie rozwiązać to równanie, stosując współrzędne sferyczne. Operator &lt;gap&gt; zapisuje się w nich jako <br>&lt;gap&gt;<br>Łatwo odszukać tu wyrazy proporcjonalne do operatora kwadratu momentu pędu wirujących jąder <br>&lt;gap&gt;<br>Zatem równanie przekształca się do <br>&lt;gap&gt;<br>Pierwszy wyraz w nawiasie kwadratowym odpowiada energii kinetycznej oscylacji jąder, drugi zaś energii rotacji. Skoro w powyższym równaniu hamiltonian jest sumą operatorów działających na różne zmienne, funkcja falowa może zostać rozłożona na iloczyn dwóch funkcji, zależnych odpowiednio od R oraz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego